Poniżej znajduje się lista zadań z rozdziału zatytułowanego „Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej”. Kliknij dowolne, aby zobaczyć jego treść i spróbować je rozwiązać.