Andrzej Giniewicz

jest doktorem nauk matematycznych, zatrudnionym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w statystyce matematycznej, jednakże pracuje również w innych zastosowaniach matematyki, przykładowo w medycynie, przemyśle lub informatyce. Wierzy, że matematyka jest „najbardziej humanistyczną” nauką ścisłą, która pozwala jednoznacznie opisać świat wokół nas, chętnie więc podejmuje się projektów związanych ze współpracą firm i naukowców z różnych środowisk. W sferze zawodowej, poza matematyką, interesuje się informatyką. Jest współtwórcą kilku darmowych programów, od matematycznych, przez aplikacje graficzne, po związane z programowaniem gier. Jako zaufany użytkownik uczestniczy w rozwoju jednej z dystrybucji systemu Linux.

Szczególną uwagę poświęca popularyzacji matematyki i nauczania, ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń na różnych etapach kształcenia, od gimnazjum, po pracowników dydaktycznych i naukowych. Uczestniczył też w nagrywaniu wykładów on-line z analizy matematycznej na Politechnice Wrocławskiej. Jest opiekunem koła naukowego statystyki matematycznej „Gauss” działającego przy Politechnice Wrocławskiej, które organizuje między innymi zajęcia i wykłady dla uczniów oraz zawody NOMAD dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prywatnie jest wielbicielem szerokiej gamy muzyki, od klasycznej, po różne warianty rocka i metalu symfonicznego. Lubi też przeczytać dobrą książkę i fotografować. We wszystkich tych przypadkach, preferuje wydanie analogowe: muzykę na płytach winylowych, książki na papierze i zdjęcia na kliszy — choć korzysta również z wariantów cyfrowych.

Katarzyna Zajączkowska

jest absolwentką matematyki na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła specjalność „statystyka matematyczna”. Podczas studiów aktywnie udzielała się w kole naukowym statystyki matematycznej „Gauss” działającym przy Politechnice Wrocławskiej. Interesuje się wykorzystaniem matematyki oraz informatyki w finansach, co jest związane z jej pracą zawodową, jako statystyk analityk w jednym z banków działających na rynku polskim.

Choć po studiach jej drogi rozeszły się z uczelnią, wciąż dużo czasu poświęca na pomoc w przygotowaniu różnych zajęć dla uczniów i studentów, wspomagając między innymi koło naukowe. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarazem dla studentów, jak i licealistów — podczas Dni Matematyki w Lubinie współprowadziła zajęcia z wykorzystaniem pakietu Sage dla licealistów. Była jedną z pomysłodawców zawodów NOMAD i uczestniczyła w przygotowaniu wielu materiałów dydaktycznych do zajęć realizowanych przez koło.

Jeśli chodzi o zainteresowania prywatne, nie boi się wyzwań ani sportów ekstremalnych. Po godzinach można trafić na nią szybującą w przestworzach na paralotni lub mknącą na nartach po stoku.